Wij verstaan de kunst van het voldoende informeren en inzicht geven, zonder jou te overladen met feiten. Zo sturen en adviseren we in belangrijke keuzes en skippen we details die wij voor je invullen op basis van jouw strategische keuzes.

Een belangrijke hulpmiddel hierbij is een schematische weergave van de belangrijkste webpagina’s. Deze wireframes geven inzicht in de omvang van de website, de indeling van de website pagina’s en de werking van de site. Ondank dat we hier nog geen vormgeving (kleuren, lettertype, grafische elementen) tonen, helpt een wireframe erg om een beeld en gevoel te krijgen voor de te ontwikkelen website. In de wireframes kunnen we ook gemakkelijk aanpassingen doorvoeren, iets dat in de design- en bouwfase veel lastiger en minder wenselijk is.

Voorbeeld wireframe