[av_revolutionslider id=’19’ av_uid=’av-17nt2am’]

Wat wij doen binnen dit abonnement

Alvorens we aan de slag gaan maken we een back-up van je website. Als we succesvol een back-up hebben kunnen maken van zowel alle WordPress files als de database kunnen we WordPress gaan updaten. Dit doen we niet op de live site, want dan zou het zo kunnen zijn dat je een niet toegankelijke site hebt tijdens het update proces.

Update WordPress en plugins

Als we WordPress hebben ge-update op een develop omgeving gaan we verder met het updaten van alle gangbare plugins. Wij behouden ons het recht voor om plugins van ons onbekenden authors niet te updaten.

Alvorens we WordPress plugins updaten zal er altijd eerst onderzoek gedaan worden naar de compatibility met de nieuwste versie van WordPress. Als er sprake is van een licentieplicht dan is het verstandig om deze aan te schaffen. Dit kunnen wij natuurlijk voor u regelen. De kosten hiervan worden apart doorberekend.

Periodieke controle en updates

Alle websites waarvoor een WordPress Up2Date abonnement is afgesloten controleren we een aantal keer per jaar (minimaal 1 x per kwartaal). Telkens zullen we daarbij de nodige updates verzorgen.

FAQ

Als mijn website vaker onderhoud nodig heeft dan geplant, is dat bij het abonnement inbegrepen?

Als we de opdracht aangenomen hebben, dan zorgen we ook voor toereikend onderhoud.

Hoeveel keer wordt de website gecheckt voor €7,50 per jaar?

De websites worden doorlopend gemonitord, in de regel zal dit betekenen dat we je website maandelijks grondig controleren maar mocht het vaker nodig zijn, dan zal dat geen probleem opleveren.

Is het ook mogelijk om de gehele website door jullie te laten bouwen?

Jazeker, sterker nog, onderhoud is noodzakelijk, vormgeven en bouwen is onze passie.

Als er te veel werk is aan mijn website, worden er dan meer kosten in rekening gebracht?

Als blijkt dat er erg veel onderhoud aan een door ons aangenomen website verricht moet worden dan zullen we onze aangenomen plicht tot de grenzen van wat billijk is blijven uitvoeren. Wel adviseren we je dan hoogstwaarschijnlijk een aantal maatregelen te nemen.

Wat moet ik zelf regelen voordat de website Up2Date gehouden kan worden?

Alle beschikbare logingegevens en bekende problemen aan ons doorgeven.

Kan ik elke werkdag terecht voor hulp als het alsnog niet lukt met de back-end van mijn website?

From 9 to 6.

Verzorgen jullie ook webhosting en webdomein?

Absoluut, leeshier wat de mogelijkheden en kosten zijn.

Is het abonnement altijd één jaar?

Ja wij bieden deze service aan vanaf 1 jaar.

Moet ik al mijn website gegevens overdragen?

Wij hebben in ieder geval de login voor WP-admin en FTP nodig om ons werk te kunnen doen.

Condities en voorwaarden
  • Het WordPress Up2Date abonnement start op de datum van de betaling na bevestiging door Schutreclame per e-mail dat de opdracht is ontvangen.
  • Het abonnement heeft de looptijd van een jaar en wordt ineens per jaar vooraf in rekening gebracht.
  • Opzeggen kan te allen tijde. Resterende maanden waarvoor is betaald worden echter niet gerestitueerd.
  • Abonnementen worden stilzwijgend telkens voor een jaar verlengd.
  • De afnemer van een WordPress Up2Date abonnement dient Schutreclame te allen tijde alle benodigde toegang te verlenen dat benodigd is voor het uitvoeren van het onderhoud en vrijwaart Schutreclame van rechten en claims van derden in verband met de verleende toegang en uitvoering van werk aan de website.
  • Schutreclame behoudt zich het recht voor een WordPress Up2Date abonnement opdracht te weigeren of terug te geven indien er naar het oordeel van Schutreclame op enig moment onvoorziene problemen optreden die een normale uitvoer van de werkzaamheden frustreert.